“Casa Vacanza Club House” when Art inspires Life

คลับเฮาส์ของโครงการ Casa Vacanza ถูกสร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจจากโบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ (Abbaye de Senanque) เมือง Gordes ประเทศฝรั่งเศส ที่จะพาคุณได้สัมผัสกับกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมโบราณไปพร้อมกับการเก็บประสบการณ์แห่งการพักผ่อน ให้ทุกช่วงเวลาว่างของคุณเป็นความทรงจำที่พิเศษกว่าที่เคย