องค์ประกอบแบบบ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน

แบบบ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน เป็นบ้านที่มีรูปทรงที่ได้รับอิทธิพลมาจากบ้านเมืองทางแถบเมดิเตอร์เรเนียนหรือยุโรปทางตอนใต้ ซึ่งเมื่อเป็นบ้านที่มีกลิ่นอายของเมืองชายทะเล ทำให้แบบบ้านสไตล์นี้ค่อนข้างมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่เราจะสามารถสังเกตได้จากองค์ประกอบต่างๆ