แนวคิดการออกแบบภูมิสถาปัตย์ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ Casa Vacanza

พื้นที่สีเขียวส่วนกลางมีทางเดินริมคลองที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาโดยรอบได้ รวมถึงมีสนามเด็กเล่น และ JOGGING TRACK สำหรับการวิ่งออกกำลังกาย