อัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้าง ทางเข้าโครงการ (Main Gate)

อัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้าง ทางเข้าโครงการ (Main Gate)

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

โครงการ Casa Vacanza Khaoyai โดย บริษัท เค พี เอ็น เรสซิเด็นท์ จำกัด

ปัจจุบันได้เริ่มการก่อสร้าง ทางเข้าโครงการ (Main Gate) ตามแผนงาน มีความคืบหน้ารวม 40%

ติดต่อนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการ ณ สถานที่จริงได้แล้ววันนี้

อัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้าง บ้านตัวอย่าง Type C – Delfinio

อัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้าง บ้านตัวอย่าง Type C – Delfinio

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

โครงการ Casa Vacanza Khaoyai โดย บริษัท เค พี เอ็น เรสซิเด็นท์ จำกัด

ปัจจุบันได้เริ่มการก่อสร้างบ้านตัวอย่าง Type C – Delfinio ตามแผนงาน มีความคืบหน้ารวม 40%

อัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้าง บ้านตัวอย่าง Type B – Mughetto

อัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้าง บ้านตัวอย่าง Type B – Mughetto เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โครงการ Casa Vacanza Khaoyai โดย บริษัท เค พี เอ็น เรสซิเด็นท์ จำกัดปัจจุบันได้เริ่มการก่อสร้างบ้านตัวอย่าง Type B – Mughetto ตามแผนงาน มีความคืบหน้ารวม 40%

อัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้าง บ้านตัวอย่าง Type A – Gladiolo

อัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้าง บ้านตัวอย่าง Type A – Gladiolo

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

โครงการ Casa Vacanza Khaoyai โดย บริษัท เค พี เอ็น เรสซิเด็นท์ จำกัด

ปัจจุบันได้เริ่มการก่อสร้างบ้านตัวอย่าง Type A – Gladiolo ตามแผนงาน มีความคืบหน้ารวม 40%