ห้องรับแขกในบ้านของโครงการ Casa Vacanza

ห้องรับแขกในบ้านของโครงการ Casa Vacanza มีการวางผังแบบ OPEN PLAN คือเป็นการเชื่อมห้องรับแขกให้เป็นพื้นที่เดียวกับห้องรับประทานอาหาร ซึ่งทำให้พื้นที่ใช้สอยภายในดูกว้างขึ้น